ToppAppar - Hitta populära appar till iPhone och iPad

Få tips på nya appar varje vecka!
Tack! Vi kommer börja skicka nyhetsbrev till dig inom kort.

Mina arbetspass

2.5(0)
10,00 kr
Dela
Inga delningar
Installera nu

"Mina arbetspass" ger Dig möjlighet att få hjälp med att beräkna arbetstid, lön och ob-ersättning.

I appen kan du:

- skapa och redigera tider från 2016-01-01 till 2018-12-31

- automatisk beräkning av tid, OB och lön

- hantera arbetspass från flera arbetsplatser

- se arbetspassen listade efter datum

- omvandla dina arbetspass till pengar

- granska hur OB och lön beräknats

- spara och ladda beräknade arbetspass

- kopiera arbetspass till dagen före/efter för att underlätta snabbare beräkning

Beräkningarna använder sig av respektive kollektivavtals standardavtal för att beräkna aktuell ob-ersättning. "Mina arbetspass" har i senaste versionen stöd för beräkning av ob-ersättning för följande kollektivavtal, utan särskilda tillägg (jour, beredskap, mm) :

Kommunal/Vårdförbundet - SKL, Allmänna bestämmelser

Kommunal - Almega (Pers. Ass.)

Kommunal - KFO (Pers. Ass.)

Kommunal - KFS (Pers. Ass.)

Handels - KFO, Butiksavtal

Handels - KFO, Lageravtal

Handels - Livsmedelsföretagen, Butiksavtal

Handels - Svensk handel, Detaljhandelsavtal

Hotell och restaurang facket (HRF) - Visita, Riks- och hängavtal

Unionen - Almega, Apoteksavtal

Transport - Almega, Bevakningsavtal

Kommunal - Almega, Bransch F

Vårdförbundet - Almega, Bransch F

Dessa avtal täcker stora delar av anställda inom kommuner och landsting (bl a vård och omsorg). personlig assistans, butiks- och lageranställda, resturanganställda, apoteksanställlda samt väktare. OBS! Kontrollera med din fackförening eller arbetsgivare vilket kollektivavtal som gäller för dig. Vi arbetar kontinuerligt med att lägga till stöd för fler kollektivavtal.

Ersättningar i avtalen förändras över tid varför "Mina arbetspass" presterar bäst resultat på aktuella tider. I senaste versionen kan beräkningar utföras i perioden 1 januari 2016 till och med 31 december 2018, beräkningsperioden kommer att flyttas framåt i senare versioner av "Mina arbetspass".

Löneberäkningen i "Mina arbetspass" baseras på din angivna lön per timme, nu gällande ob-ersättning samt semesterersättning (Handels 13%, Unionen 13%, HRF 12,72%, Transport 13% och SKL AB 12%). Tänk på att löneberäkningen är en uppskattning och att det alltid är kollektivavtalet som gäller.

Data i "Mina arbetspass" sparas endast i din telefon.

Beräkningarna i "Mina arbetspass" är endast uppskattningar av förväntad, tid, ob och lön. Kontrollera med din fackförening eller arbetsgivare om du är osäker på vad som gäller för dig. Det finns en mängd anledningar som kan bidra till att du får en annan lön än vad som beräknats av "Mina arbetspass", varför det inte är garanterat att du får den lön som beräknats.