ToppAppar - Hitta populära appar till iPhone och iPad

Få tips på nya appar varje vecka!
Tack! Vi kommer börja skicka nyhetsbrev till dig inom kort.

Kolväten - Organisk kemi - Alkaner, Alkener, Alkyner, Diener, Aromatiska och Polyaromatiska - Strukturer av kemiska föreningar - Formler av Metan och Bensen

5(1)
9,00 kr
Dela
Inga delningar
Installera nu

Denna app är för studenter som studerar organisk kemi, för lärare och organiska kemister.

Det finns mer än 180 strukturformler.

Kolväten är den grundläggande klassen av organiska föreningar.

Så det är mycket viktigt att veta deras kemiska namn.

Frågorna är indelade i 6 avsnitt. Det finns alla större kolväten.

Börja med grundläggande strukturer som metan CH4, bensen C6H6 och oktan C8H18.

Sedan vidare till avancerade ämnen. Läs om bensapyren C20H12 och cubane C8H8.

183 strukturer och namn på:

* Alkaner

* Cykloalkaner

* Alkener och alkyner

* Diener och Polyener

* Aromatiska kolväten

* Polyaromatiska kolväten