ToppAppar - Hitta populära appar till iPhone och iPad

Få tips på nya appar varje vecka!
Tack! Vi kommer börja skicka nyhetsbrev till dig inom kort.

Klassrum

2.5(0)
Gratis
Dela
258 delningar
Installera nu

Klassrum förvandlar iPad till en kraftfull lärarassistent som hjälper lärare att vägleda sina elever under lektioner, hålla koll på deras framsteg och se till att de är på rätt spår. Med Klassrum kan du enkelt öppna samma app på alla elevenheter samtidigt, eller öppna en särskild app för varje elevgrupp. Med Klassrum kan lärare fokusera på undervisningen så att eleverna kan fokusera på lärandet.

Tilldela delade iPad-enheter till elever

- När den är konfigurerad ansluter Klassrum till elevenheter i närheten.

- Klassrum är smart och tilldelar eleverna den delade iPad de senast använde.

- Logga ut elever från delade iPad-enheter vid slutet av en session för att förbereda inför nästa lektion.

Starta, fokusera eller pausa elevernas arbete

- Öppna valfri app, webbplats eller bok på elevernas enheter med en tryckning.

- Lås enheterna i en enda app för att hjälpa eleverna att fokusera.

- Lås skärmarna för att pausa arbetet eller skifta fokus i klassen.

Se det eleverna ser med Skärmvy

- Överblicka alla elevers skärmar samtidigt.

- Fokusera på en enskild elevs skärm.

- Eleverna blir meddelade när deras skärmar visas.

Dela elevprojekt i klassrummet via Apple TV

- Visa upp elevernas verk för hela klassen.

- Använd AirPlay till att spegla en elevskärm trådlöst.

- Eleverna blir meddelade när deras skärmar speglas.

Skapa nya lösenord åt elever direkt i klassrummet

- Skapa nytt lösenord till ett hanterat Apple-ID utan att ringa IT-avdelningen.

Ordna elevenheter med hjälp av grupper

- Klassrum skapar automatiskt elevgrupper baserat på vilka appar de använder.

- Lärare kan skapa grupper som delar upp elever i projektteam.

- Utför åtgärder för hela grupper eller för enskilda elever i grupper.

Fungerar suveränt med både en-till-en-program och elever som har delade iPad-enheter.

Alla åtgärder sker endast i det lokala nätverket.

Requirements

iPad med iOS 9.3 eller senare.

iPad (tredje generationen) eller senare, iPad Air eller senare, iPad mini (första generationen) eller senare, iPad Pro.

Appkonfiguration via MDM-server.

Övervakade elevenheter måste vara registrerade via MDM-server.

Bluetooth och Wi-Fi måste vara aktiverat på både lärar- och elevenheter.

Elevenheterna måste vara inom Bluetooth-räckvidden för lärarenheten där Klassrum körs.