ToppAppar - Hitta populära appar till iPhone och iPad

Få tips på nya appar varje vecka!
Tack! Vi kommer börja skicka nyhetsbrev till dig inom kort.

Jaramba - Lek och lär, upplev och skapa!

5(1)
Gratis
Dela
16 delningar
Installera nu

Jaramba är appen för barn i språkåldern, du vet den tid mellan "de första orden" och skolstarten, då vi har en näst intill kuslig förmåga att lära oss språk. Och det är viktigt. Studier visar att ett stort ordförråd ger bättre resultat i skolan. Med Jarambas unika mix av över 1000 filmer, böcker och roliga aktiviteter blir det kul att bygga sitt första ordförråd.

Men det är inte bara språket som erövras. De lär sig samarbeta, lösa problem, förstå och ge instruktioner. Samtidigt utvecklas de motoriskt - lär sig springa, hoppa, pyssla och knyta skosnörena. Jaramba erbjuder roliga, engagerande och meningsfulla aktiviteter, inte istället för, men som komplement till den fysiska leken.

INNEHÅLL

BÖCKER

Alla barnböcker har inlästa berättarröster. Barnen lyssnar när de själva vill. Högläsning skapar läslust och berikar ordförrådet - det hjälper dem bli självständiga läsare senare i livet. Grundläggande är högläsning från tidig ålder. Det ger ett mer nyanserat talspråk och stimulerar barn att träna begrepp och sin förmåga att berätta, uttrycka tankar och att kommunicera.

Böckerna kompletteras i Jaramba med olika aktiviteter som låter barnen träna språkförståelse och utveckla ordförrådet.

MEMORY

Tränar barnets minnesförmåga samt förmåga att uppfatta och kategorisera. Barnet tränar sin visuella, spatiala och matematiska/logiska förmåga. Det gör barnen bättre förberedda för olika inlärningssituationer. Det tränar också begrepp och språkförståelse. Jaramba innehåller många olika typer av memoryspel med olika svårighetsgrad.

LABYRINTER

Utvecklar barnets förmåga att analysera spatiala problem och tränar logiskt tänkande, finmotorik och koncentrationsförmåga.

SORTERA OCH PARA IHOP

Utvecklar barnets förmåga att definiera, sortera och sammanfoga samt förmågan att reflektera över färg, storlek, mönster, form. Utvecklar även begrepp, mönster och tankar inom matematiken.

SKAPA

Utvecklar barnets kreativitet och fantasi samt dess förmåga att bygga och konstruera med hjälp av olika tekniker.


FÄRGLÄGGA

Tränar barnets finmotorik, kreativitet och fantasi samt förmågan att reflektera över färg och form.


TANGRAM

Utvecklar förmågan att bygga, skapa och konstruera. Det stimulerar också fantasin och

utvecklar barnets förmåga att känna igen de geometriska objekten som senare hjälper barnen förstå begrepp som längd, höjd och så småningom area och volym. Det är skolförberedande.


FINN FEM FEL

Utvecklar bl.a. koncentrations- och observationsförmågan samt utvecklar förmågan att se detaljer och urskilja färg och form.

PUSSEL

Utvecklar barnets logik och koncentration samt förmåga att se likheter och olikheter vad gäller bild, färg, form och läge. Pussel övar också barnets hand-öga-koordination

MUSIK

Utvecklar lyssnande, tal och stimulerar många sinnen.

FRI LEK

Utvecklar fantasi, kreativitet, fantasi, finmotorik och spatial förmåga.

HIDE AND SEEK

Utvecklar barnets koncentrations- och observationsförmågan samt förmågan att se detaljer, tänka logiskt och urskilja färg och form.

FAKTA

Utvecklar förståelse inom olika områden, t ex inom naturvetenskap och samband i naturen, liksom kunnande om växter och djur mm

SOUND TOUCH FOTO och VIDEO

Utvecklar barnets förmåga att reflektera, observera och imitera samt talspråk, ordförråd och begrepp.

BOKSTÄVER OCH ORD

Barnen övar bokstävernas namn och hur de låter. De tränar också den alfabetiska ordningen.

Stavningsträning låter barnen lyssna till hur bokstäverna låter och sätta samman dem till ord.

SIFFROR OCH TAL

Lek med siffror och tal utvecklar barnens matematiska förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp.

MÖNSTER

Lek med bilder och mönster utvecklar förmågan att se talmönster vilket är en förutsättning för att få en god taluppfattning.

FILM

Genom att titta på film, fiktion och verklighet utvecklas bland annat barnets talspråk, ordförråd och begrepp.