ToppAppar - Hitta populära appar till iPhone och iPad

Få tips på nya appar varje vecka!
Tack! Vi kommer börja skicka nyhetsbrev till dig inom kort.

Bornholmslek – Fem pedagogiska språklekar enligt Bornholmsmodellen

4.5(3)
69,00 kr
Dela
16 delningar
Installera nu

Nu finns den kända Bornholmsmodellen som app. Den lämpar sig för barn från ca tre år och uppåt. Den passar lika bra i förskolan/förskoleklassen/skolan, som hemma. Tillsammans med en vuxen eller äldre läskunnig kamrat gör barnen upptäckter som får dem att förstå hur det går till att läsa.


Bornholmslek är vetenskapligt väl förankrad och bygger på en teoretisk syn på läsning där betydelsen av fonologisk medvetenhet tydliggörs. Genom appens olika lekar läggs grunden till en god läs- och skrivstart. Hur låter olika saker och företeelser? Vilka ord rimmar? Hur låter orden i början? Hur går det till att bygga och läsa ett ord? Allt detta har barnen möjlighet att utforska med Bornholmslek. Barnen är välkomna in i språklek-huset för att se vad som döljer sig på de olika våningarna. 


Appen Bornholmslek saknar poängsystem, tidsbegränsningar och stressig musik. Följande lekar ingår:

LYSSA

Barn behöver öva på att uppmärksamma ljud i omgivningen som inte är språkljud. Denna koncentration och uppmärksamhet behöver vara utvecklad för att senare kunna lyssna efter språkljud. Denna förmåga övas i lyssnandeleken.

LJUD - Leken innehåller många ljudillustrationer med ute- och inneljud som barnen ska identifiera och koppla samman med rätt bild. Först är det ljud till konkreta föremål och färre bilder att välja mellan. I den andra nivån ökar svårighetsgraden något genom att det finns fler bilder och några abstrakta ljud såsom exempelvis blåst ingår.

SAGOR - Barnen får lyssna på animerade minisagor med och utan rim. De kan själva välja att trycka på föremål för att höra hur de låter.


RIMLEK


Tidigt börjar barnen att fascineras av rimord. Rimlekarna utvecklar barnens förmåga att avgöra vilka ord som rimmar. Det är ett första steg i att börja uppmärksamma språkets form. Den första rimleken omfattar enstaviga rimpar. Scenen skiftar därefter och nya tvåstaviga rimpar presenteras.

HUR LÅTER ORDEN?

För att kunna gå vidare i läs- och skrivutvecklingen måste alla barn inse hur våra språkljud representeras av olika tecken, bokstäver. I den här leken ges goda förutsättningar för att komma underfund med detta genom att analysera hur ord låter i början och koppla ljudet till en bokstav. Språkljuden uttalas klart och tydligt och kan också vara till stor hjälp för alla barn med ett annat modersmål än svenska.BYGGA ORD


Sista steget handlar om att barnen ska lyssna efter vilka ljud som hörs i ett ord och koppla varje ljud med rätt bokstav. Orden är alla ljudenligt stavade med en något stegrande svårighetsgrad. Barn som klarar denna nivå har tillägnat sig kunskap om hur det går till att läsa och skriva. Förutsättningarna är nu de allra bästa för att utveckla en god läs- och skrivförmåga.


Lekarna har anpassats för barn med motoriska svårigheter. Förutom att dra och släppa, går det även att trycka på föremålen/bilderna för att få dem att automatiskt förflytta sig.

MER INFO

Mer information och material om Bornholmsmodellen finns på www.bornholmsmodellen.se.

Bornholmslek är utvecklad med produktionsstöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten (www.spsm.se). 


Idé och pedagogisk utformning: Ingrid Häggström, Ing-Read AB


Bildmaterial:    Irene Hedlund och Ida Gyulai


Text:                 Irene Hedlund, Claes Rosvall, Karin Gyulai


Uppläsning:     Anna Frylmark, Clara och Elsa Carmesten


Ljuddesign:      Decibel Produktion AB


Apputveckling: IT Bolaget Per & Per AB