ToppAppar - Hitta populära appar till iPhone och iPad

Få tips på nya appar varje vecka!
Tack! Vi kommer börja skicka nyhetsbrev till dig inom kort.

QQ

5(1)
Gratis
Dela
5 delningar
Installera nu

----QQ•乐在沟通-----

√服务超过90%的移动互联网用户

√多人视频、文件多端互传,不断创新满足沟通所需

√致力于打造欢乐无限的沟通、娱乐与生活体验

-----主要功能-----

•聊天消息:随时随地收发好友和群消息,一触即达。

•语音通话:两人、多人语音通话,高清畅聊。

•视频聊天:亲朋好友,想念不如相见。

•文件传输:手机、电脑多端互传,方便快捷。

•空间动态:更快获知好友动态,分享生活留住感动。

•个性装扮:主题、名片、彩铃、气泡、挂件自由选。

•游戏中心:天天、全民等最热手游,根本停不下来。

•移动支付:话费充值、网购、转账收款,一应俱全。

•QQ 健康:同步苹果-健康(HealthKit)运动数据,与好友PK,快乐健康一起玩!

乐在沟通16年,聊天欢乐8亿人!

-----联系我们-----

如在使用过程中遇到任何问题,请联系我们:

- 在线帮助:进入QQ设置 -> 关于QQ -> 帮助与反馈

- 客服热线:0755 -83763333(服务时间:8:00 - 23:00)

* 加入寻找丢失儿童公益项目,GPS后台运行可能影响电池续航