ToppAppar - Hitta populära appar till iPhone och iPad

Få tips på nya appar varje vecka!
Tack! Vi kommer börja skicka nyhetsbrev till dig inom kort.

ASL - Att skriva sig till läsning

2.5(0)
69,00 kr
Dela
21 delningar
Installera nu

ASL – Att skriva sig till läsning – är en enkel och elevanpassad strategi för att utveckla skrivlust och läsglädje. Strategin är utarbetad utifrån det faktum att det är lättare för 4-7-åringar att skriva än att läsa, men genom att skriva på tangentbord kan eleven utveckla både sitt skrivande och sitt läsande. Med hjälp av ljudande tangentbord och talsyntes blir iPaden ett ovärderligt hjälpmedel för barnet att uttrycka sig redan innan de lärt sig stava och läsa.

Appen ASL – Att skriva sig till läsning har specialanpassats för ASL-metodikens arbetssätt. Dess funktioner gör det enkelt och roligt att arbeta med text och bild även för den som ännu inte kan läsa eller skriva.

I appen finns skriv- och teckningsuppgifter indelade i böcker och kapitel. Från start finns många övningar, men du som pedagog och förälder kan fylla på med egna övningar och ändra de befintliga som du känner. Varje uppgift består av en skrivdel och en teckningsdel.

Några fördelar med appen:

• Tangentbord som ljudar de bokstäver barnet skriver.

• Talsyntes som läser upp barnets text, samt rubriker och instruktioner.

• Talsyntes som inte kräver någon internetuppkoppling

• Enkelt och tydligt sätt att jobba med sin text.

• Enkelt ritverktyg där det även går att infoga foton och rita direkt på fotografierna.

• Enkelt att skapa PDF-böcker för utskrift, delning eller uppladdning på webbplats.

• Varje elev har eget användarkonto även om flera delars amma iPad.

• Enkelt att skapa egna ASL- uppgifter, dessutom flera inbyggda ASL-övningar.

• Övningar skapade på en iPad kan skickas till andra iPads, vilket gör det enkelt att skapa övningar och dela med en hel klassuppsättning iPads via t ex AirDrop.

• Fullt stöd för Voice Over och andra hjälpmedel.

Några fördelar med ASL är:

• Det är lättare för 4-7 åringar att skriva än att läsa

• Det är lättare att skriva på tangentbord än med penna

• Det är lättare att läsa sin egen text än främmande texter

• Att skriva tillsammans är viktigt för samarbete och talutveckling

• Det ingår i nordiska läroplaner att skapa text digitalt

Vad pedagoger tycker om appen:

"Jag ser verkligen möjligheter för lärare som använder ASL-metodiken att kunna använda denna app som stöd på ett roligt och effektivt sätt. Det är inte ofta jag offentligt säger att jag gillar specifika appar, men jag gillar detta guldkorn till app."

- Ulrika Jonson, lärare och guldäpplet-finalist

”Jag gillar att man kan rita och lägga in bilder, att det blir snygga böcker och att det går att dela enkelt. Toppen att man kan spara texter till olika användare och att det går att göra egna böcker”

- Johanna Sandman, legitimerad lärare

”Jag har testat att göra en bok och att lägga in nytt upplägg i egen bok. Den är bra, som skolstil men med fler möjligheter.”

- Ulrika Öqvist, legitimerad lärare och förstelärare