ToppAppar - Hitta populära appar till iPhone och iPad

Få tips på nya appar varje vecka!
Tack! Vi kommer börja skicka nyhetsbrev till dig inom kort.

Buller

3(3)
Gratis
Dela
60 delningar
Installera nu

Mät bullret omkring dig!

Med Arbetsmiljöverkets bullerindikator upptäcker du hur mycket buller du har omkring dig. Mät bullret på jobbet, i bilen och på fotbollsmatchen. Med en enkel knapptryckning får du:

En decibelmätare som mäter ljudnivån i realtid med tydlig grafik.

En sammanställning över gjorda mätningar där du kan namnge de olika mätningarna.

Kort information om buller och kravvärden för ljudnivån.

Information om hur du kan kontakta Arbetsmiljöverket.

Hur fungerar appen?

Starta decibelmätaren genom att trycka på knappen på den första fliken. Mätningen pågår till att du trycker på knappen igen. Då visas ett genomsnittsvärde och ett högsta värde för mättiden. Därefter kan du välja att namnge mätningen och spara mätningen eller dela mätvärdet till exempelvis Facebook eller mejl. Vi har valt att plocka bort den så kallade bullerkalkylen då den inte var helt tillförlitlig så vill du räkna ut det totala exponeringsvärdet för en arbetsdag så hänvisar vi till https://www.av.se/buller

Appen innehåller också information om buller och kravvärden, länkar till Arbetsmiljöverkets webbplats samt telefonnummer för att komma i kontakt med Arbetsmiljöverket.

Decibelmätaren i appen är testad med följande mobiltelefonmodeller:

iPhone 3G

iPhone 3GS

iPhone 4S

iPad Air

iPhone 5b

iPhone 5Sb

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6S

Applikationen är inte likvärdig med en professionell bullermätare utan ger ungefärliga värden. Notera att de flesta mobiltelefoner har mikrofoner som är anpassade för ett frekvensområde som motsvarar mänsklig röst. På grund av inbyggda begränsningar i telefonerna kan ljudnivån för ljud som domineras av låga frekvenser (under 200 Hz) komma att underskattas.

Efter en inledande mätning av iPhone 6 gjordes ett antal modifieringar av appen, bland annat justering av medelvärdesbildningen, bortkoppling av alla mikrofoner (1-2 st. beroende på modell) utom en, bortkoppling av högpassfilter och justering av förstärkningen. Det resulterade i en avsevärd förbättring av appen både vad gäller frekvensgång och möjligheten att mäta högre ljudnivåer. Samtliga modeller uppvisar nu också en utmärkt frekvensgång. Mätningen på iPhone 6 S visar en i det närmaste exemplarisk frekvensgång. På Arbetsmiljöverkets webbplats kan du ta del av testresultaten från kalibreringstillfället av de olika telefonmodellerna, https://www.av.se/bullerapp/

Bullermätaren uppfyller inte internationell eller europeisk standard för ljudnivåmätare.

Tanken är att få en indikation på bullernivån omkring dig för att vid behov kunna gå vidare och göra mer noggranna mätningar. Om du upplever besvärande ljudnivåer på din arbetsplats, kontakta i första hand din arbetsgivare eller ditt skyddsombud.

Bullermätaren ges ut av Arbetsmiljöverket.